బంగారం, వెండి ధరలు

వివిధ మార్కెట్లలో మంగళవారం బంగారం, వెండి ధరలు ఇలా ఉన్నాయి. 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర హైదరాబాదులో రూ.44,100, విశాఖపట్నంలో రూ.45,770, ప్రొద్దుటూరులో రూ.43,400, చెన్నైలో రూ.44,250గా ఉంది. ఇక 22 క్యారెట్ల ఆభరణాల బంగారం 10 గ్రాముల ధర హైదరాబాదులో రూ.42,040, విశాఖపట్నంలో రూ.42,100, ప్రొద్దుటూరులో రూ.40,000, చెన్నైలో రూ.42,140గా ఉంది. వెండి కిలో ధర హైదరాబాదులో రూ.46,600, విశాఖపట్నంలో రూ.48,000, ప్రొద్దుటూరులో రూ.47,700, చెన్నైలో రూ.50,300 వద్ద ముగిసింది.

Previous Post Next Post