హైదరాబాదులో బంగారం, వెండి ధరలు

వివిధ మార్కెట్లలో గురువారం బంగారం, వెండి ధరలు ఇలా ఉన్నాయి. 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర హైదరాబాదులో రూ.40,280, విజయవాడలో రూ.41,800, విశాఖపట్నంలో రూ.41,770, ప్రొద్దుటూరులో రూ.41,750, చెన్నైలో రూ.40,730గా ఉంది. ఇక 22 క్యారెట్ల ఆభరణాల బంగారం 10 గ్రాముల ధర హైదరాబాదులో రూ.38,400, విజయవాడలో రూ.39,000, విశాఖపట్నంలో రూ.38,420, ప్రొద్దుటూరులో రూ.38,530, చెన్నైలో రూ.38,790గా ఉంది. వెండి కిలో ధర హైదరాబాదులో రూ.34,400, విజయవాడలో రూ.38,000, విశాఖపట్నంలో రూ.35,300, ప్రొద్దుటూరులో రూ.38,500, చెన్నైలో రూ.38,300 వద్ద ముగిసింది.

Previous Post Next Post