పోలీస్ వాలంటీర్లకు టీ షర్ట్స్ పంపిణి చెసిన ఎస్సై ఆవుల తిరుపతికరీంనగర్ జిల్లా గన్నేరువరం మండల కేంద్రంలో ఆదివారం ఎస్ఐ ఆవుల తిరుపతి 30 మంది చొవిద్-19 పోలీస్ వాలంటీరులను ఎన్నిక చెసి   టిషర్టులు మాస్కులు అందజేశారు.

ఎన్నిక చెసిన వాలంటీర్లకు  కరొనా పై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించాల్సిన విషయలను తెలిపారు . ప్రజలు  గుంపులు గుంపులుగ బయట ఉండకూడదు , బైక్క్ పై   అత్యవసరమైతే ఒక్కరు  మాత్రమే రావాలని , సొషల్ డిస్టెన్స్ పై ఇంక మరి కొన్ని విషయాలను తెలుపదం జరిగింది . ఎన్నుకున్నటువంటి వాలంటీర్లు బ్యాంకుల వద్ద , పాల కేంద్రలు, వరి కోనుగోలు కేంద్రాలలో మరియు కిరాణ షాపుల దగ్గర   వచ్హిపొయె ప్రజలకు అవగాహన కల్పించాలని సుచించారు 

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post