అవినీతినిర్మూలనలోప్రజలు_భాగస్వామ్యంకండి..

 


అవినీతి జరుగుతుందని తెలిసినా లేదా మిమ్మల్ని ఎవరైనా సరే ప్రభుత్వ కార్యాలయాలలో పని చేయడానికి లంచం అడిగినా..


క్రింది ACB డిపార్టుమెంట్ నెంబర్లను సంప్రదించగలరు:


ACB WhatsApp: 9440446106

*Toll free Number.1064

Head Quarters: 04023251501


1. City Range-I 040-24617291 9440446109


2. City Range-II 040-24617408 9440446134


3. Ranga Reddy Range 040-24610142 9440446140


4. Mahabubnagar Range 08542-242733 9491305609


5. Nalgonda Range 08682-225681 7382625525


6. Warangal Range 0870-2577510 9440446146


7. Karimnagar Range 0878-2243693 9440446166


8. Nizamabad Range 08462-237450 9440446149


9. Medak Range 08455-276522 9440446149


10. Adilabad Range 08732-226307 9440446166


11. Khammam Range 08742-228663 944044611

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post